Firemní sítě

Firemní sítě
Prodej a servis PC
Vývoj aplikací

Firemní sítě

Mezi naše hlavní činnosti patří právě správa firemních sítí. Máme bohaté zkušenosti s různými řešeními a proto přizpůsobíme vše tak, aby systém splňoval vaše požadavky. Nabízíme tedy nejen realizaci sítě, ale zajistíme především její údržbu a správný chod.Serverové řešení V-COMP (LINUX)

Nejdůležitější součástí firemní sítě je bezesporu server. Nároky na něj kladené jsou mnohem větší než na běžný klientský počítač. Proto používáme kvalitní značkové komponenty, které garantují vysoký výkon a dlouhou životnost. Jako operační systém využíváme zejména LINUX. Jeho výhodou je moderní bezpečná architektura, vysoká variabilita a vynikající stabilita. Navíc se jedná o finančně velice výhodné řešení.

Dále uvádíme stručný výčet z možných vlastností:

Úložiště
Slouží jako stabilní a vždy dostupný prostor pro ukládání dat.

Raid
Data jsou ukládána paralelně na dva popřípadě více pevných disků. Při havárii některého z nich nedojde ke ztrátě dat.

Automatické zálohování
Server automaticky zálohuje data na další pevné disky a diskové oddíly. Tyto zálohy se odehrávají denně, týdně a měsíčně nebo i v jiných dohodnutých intervalech. Tato funkce slouží nejen jako záloha dat pro případ havárie serveru, ale především pro případ nechtěného smazání uživatelem. Kdykoliv je tak možné sáhnout např. do včerejší zálohy a data z ní okamžitě vytáhnout.

Dvd a Blu-ray zálohování
V pravidelných intervalech (např. jednou za měsíc) server automaticky připraví data pro zálohování na dvd či Blu-ray. Ty jsou zkomprimovány a seskupeny tak, aby maximálně využili kapacitu disků. Po vypálení je možné tato data fyzicky archivovat. K snadnému vyhledávání je vždy vygenerován příslušný seznam všech souborů s odkazem na konkrétní disk.

Systém Monitor
V případě nestandardního chování serveru je uživatel okamžitě informován pomocí emailu či sms. Je tedy možné včas odhalit začínající problém.

Vzdálená správa
Jakékoliv softwarové změny je možné plnohodnotně provádět vzdáleně. Ušetříme Vám tak finance za cestovné. Tato komunikace se serverem je plně autorizována a zabezpečena.

...


Pro konkrétní nabídku nás prosím kontaktujte.