Evidence zakázek

Firemní sítě
Prodej a servis PC
Vývoj aplikací

Evidence zakázek

Systém zakázek je řešený serverovým webovým způsobem, uživatel tak přistupuje do systému pomocí internetového prohlížeče. Tento model zpřístupňuje systém i mimo firmu, umožní tak práci z domu nebo na cestách. Vkládaná data se ukládají do databáze, přílohy pak na síťové úložiště. Systém zakázek je tak přímo provázán s firemním serverem, který pak nabízí další funkce jako např. automatického zálohování.


MUST be filled ...


Databáze zakázek, její položky a číslování

Každá zakázka obsahuje následující údaje:
Číslo zakázky – automaticky generované číslo, které se skládá z prefixu a samotného pořadového čísla. Číslo zakázky lze zadat i ručně, aby bylo možné zadávat zakázky mimo aktuální řadu.
Název zakázky – pojmenování díla dle zvyklostí
Datum – datum založení zakázky, které se automaticky nastaví při založení zakázky. Lze ale i ručně vybrat, aby bylo možné zadávat zakázky z archivu.
Firma – firma, pro kterou se zakázka realizuje
Místo – lokalita, kde se zakázka realizuje
Popis – stručný popis zakázky
Technologie – technologie použitá na zakázce
Další položky lze doplnit

 


Při založení zakázky se automaticky vytvoří příslušná adresářová struktura na serveru. Je tak vytvořena složka s názvem zakázky a do ní podsložky pro ukládání dokumentů (viz ilustrační obrázek). Konkrétní počet a názvy podsložek je možné upravit.


Databáze firem a její položky

Každé zakázce uživatel přiřadí firmu právě z databáze firem. Každá firma obsahuje následující iniciále:
Název, Oddělení, Ulice, Město, PSČ, , DIČ, Kontaktní osoby (jméno, příjmení, telefon, fax, e-mail, …) ... další položky lze doplnit
V databázi firem je možné vyhledávat a třídit podle jakékoliv z položek.


Vyhledávání a třídění v zakázkách

V systému zakázek je možné vyhledávat a třídit podle všech kritérií (čísla zakázky, názvu, místa, technologie …). Vyfiltrované zakázky je pak možné procházet a tisknout.


Ukládání souborů (dokumentů, fotek, …)

K ukládání dokumentů a fotek slouží souborový server (sdílený disk). Všechny data od zakázek tak jsou na jednom místě, což umožňuje jejich snadné zálohování. V případě, že se uživatel připojí k systému vzdáleně přes Internet, je možné soubory stahovat a ukládat přímo přes webové rozhraní.


Práva přístupu k souborům

Každý ze souborů (dokumenty i fotky) má svého vlastníka. Vlastníkem je ten, kdo soubor na serveru vytvoří popřípadě nakopíruje. Pouze ten může soubor měnit a smazat. V systému je možné také tvořit skupiny, ketré pak mají navzájem plná práva k souborům vytvořeným ostatními členy.


Zálohování serveru

Zálohování je víceúrovňové.
RAID 1 – data jsou ukládána na dvou discích zároveň. Tento způsob zabrání ztrátě dat, pokud jeden z disků selže.
Intervalové zálohování – v pravidelných intervalech (např. každých 14 dní) budou vytvářeny kopie dat. Tyto kopie jsou kompletní, a proto z důvodu datové náročnosti udržuje server pouze poslední jednu či dvě zálohy.
Vypalování na Blu-ray – V dohodnutém intervalu server vygeneruje zálohu připravenou pro vypálení na Blu-ray disky. Počet potřebných disků je závislý na objemu dat.


Pro konkrétní nabídku nás prosím kontaktujte.